Velkommen til støtteforening for lungeforeningen

 

lokal afdeling Aalborg

Hvem er vi?

 

 

 

 

Foreningens arbejdsgrundlag omfatter personer med KOL, kronisk bronkitis og emfysem, lungekræftopererede og personer med en række erhvervsbetingede lungesygdomme. Endvidere findes en restgruppe af tidligere tuberkuloseramte, som i dag lever med senvirkninger af sygdommen. Ca. 10% af befolkningen lider af en eller anden form for lungesydom.

 

 

 

HUSK Af Læse sidste nyt!

og

Generalforsamling

Vi er en lokalafdeling under lungeforeningen